Hem


Uppdaterad 2023-04-06

Kallelse till årsmöte
Inbjudan till utställning i Hässleholm


Uppdatering 2022

Resultat>>>


Klubben för Gårds- och Boskapsvaktare kallar härmed till årsmöte!

 

Klubben för Gårds- och Boskapsvaktare kallar härmed till årsmöte måndagen den 19 april 2023 kl. 19:00 via Zoom.


Årsmöteshandlingar finns HÄR.

 

Ärenden som av medlem anmäls till styrelsen för behandling på årsmötet ska vara klubbstyrelsen tillhanda senast 1/4. Det går bra att maila dessa till sekreterare@kgbv.se

Följ oss på Facebook och Instagram!